196441
196441
omssb
2014-09-11T14:17:00.000Z
no

Seminar

Validation of the Discrete Choice Labor Supply Model by Methods of the New Tax Responsiveness Literature

Foredragsholder
Trine Vattø, SSB
Dato
25. september 2014
Når
11:45 - 12:45
Hvor
Anders Kiærs Auditorium, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
24. september 2014

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning. Seminaret arrangeres av forskningsavdelingen i SSB.

Praktisk informasjon

Servering av boller og kaffe  fra kl. 11:30