255661
255661
omssb
2016-02-11T10:42:00.000Z
no

Seminar

Uheldige egenskaper ved lineære regresjonsmodeller når den avhengige variabel er binær.

Foredragsholder
John Dagsvik, SSB
Dato
18. februar 2016
Når
11:45 - 12:45
Hvor
SSB, Anders Kiærs auditorium, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
17. februar 2016

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell  økonomisk forskning. Seminaret arrangeres av forskningsavdelingen i SSB.

Praktisk informasjon

Servering av boller og kaffe fra kl. 11:30