193783
193783
omssb
2014-08-26T15:08:00.000Z
no

Seminar

The Norwegian productivity puzzle - not so puzzling after all

Foredragsholder
Thomas von Brasch, SSB
Dato
11. september 2014
Når
11:45 - 12:45
Hvor
SSB, Anders Kiærs Auditorium, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
10. september 2014

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning.

Praktisk informasjon

Servering av boller og kaffe fra kl. 11.30.