238251
238251
omssb
2015-08-31T12:11:00.000Z
no

Seminar

The Fed's forecasts

Foredragsholder
Neil Ericsson
Dato
14. september 2015
Når
09:30 - 11:15
Hvor
SSB, Anders Kiærs Auditorium, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
11. september 2015

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning. Seminaret arrangeres av forskningsavdelingen i SSB.

Praktisk informasjon

Servering av boller og kaffe fra kl. 09.45