278018
278018
omssb
2016-09-12T08:56:00.000Z
no

Seminar

The Ethics of Intergenerational Risk

Foredragsholder
Paolo Piacquadi
Dato
15. september 2016
Når
13:30 - 14:30
Hvor
SSB, Anders Kiærs auditorium, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
14. september 2016

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning. Seminaret arrangeres av forskningsavdelingen i SSB.

Praktisk informasjon

Servering av boller og kaffe fra kl. 13:15