193782
193782
omssb
2014-08-26T15:00:00.000Z
no

Seminar

Terrorism, social capital and sickness absence

Foredragsholder
Øystein Hernæs
Dato
16. september 2014
Når
12:00 - 13:00
Hvor
SSB, Møterom Befolkning, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
8. september 2014

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning

Praktisk informasjon

Servering av kaffe og baguetter fra kl. 11:45