264771
264771
omssb
2016-05-02T13:53:00.000Z
no

Seminar

"Who sold during the crash of 2008-9? Evidence from tax-return data on daily sales of stock."

Foredragsholder
Daniel Reck
Dato
18. mai 2016
Når
10:00 - 11:00
Hvor
SSB, møterom Befolkning, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
13. mai 2016

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning. Seminaret arrangeres av forskningsavdelingen i SSB.

Praktisk informasjon

Servering av boller og kaffe fra kl. 09.45.