253587
253587
omssb
2016-01-28T10:34:00.000Z
no

Seminar

Pension Reform and Labor Supply– Flexibility vs. Prescription

Foredragsholder
Knut Røed, Frisch-senteret.
Dato
2. februar 2016
Når
11:45 - 12:45
Hvor
SSB, Anders Kiærs auditorium, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
1. februar 2016

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning. Seminaret arrangeres av forskningsavdelingen i SSB.

Praktisk informasjon

Servering av baguetter og kaffe fra kl. 11:30