282238
282238
omssb
2016-10-26T12:10:00.000Z
no

Seminar

Skatte- og avgiftsopplegget i 2017-budsjettet

Foredragsholder
Erik Vassnes
Dato
3. november 2016
Når
09:00 - 10:00
Hvor
Møterom møtesenter Arbeid
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
2. november 2016

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning. Seminaret arrangeres av forskningsavdelingen i SSB.

Praktisk informasjon

Servering av boller og kaffe fra kl. 08.45