261507
261507
omssb
2016-03-30T11:51:00.000Z
no

Seminar

SCBs framskrivinger av innvandringen til Sverige

Foredragsholder
Andreas Raneke
Dato
15. april 2016
Når
11:45 - 12:45
Hvor
SSB, Anders Kiæars auditorium, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
14. april 2016

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning. Seminaret arrangeres av forskningsavdelingen i SSB.

Praktisk informasjon

Servering av boller og kaffe fra kl. 11:30