218234
218234
omssb
2015-02-12T09:08:00.000Z
no

Seminar

Pro-poor price trends and inequality - the case of India

Foredragsholder
Anders Grøn Kjelsrud
Dato
19. februar 2015
Når
11:45 - 12:45
Hvor
SSB, Anders Kiærs Auditorium, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
18. februar 2015

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning. Seminaret arrangeres av forskningsavdelingen i SSB.

Praktisk informasjon

Servering av kaffe og boller fra kl. 11:30