139716
139716
omssb
2013-09-20T14:04:00.000Z
no

Seminar

Presentasjon av NOU 2013:10 Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester.

Foredragsholder
Iulie Aslaksen, SSB
Dato
26. september 2013
Når
11:45 - 12:45
Hvor
Kongensg. 6, møterom 7M3
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
25. september 2013

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning. Seminaret arrangeres av forskningsavdelingen i SSB.

Praktisk informasjon

Servering av kaffe og boller fra kl. 11:30!