239155
239155
omssb
2015-09-08T09:59:00.000Z
no

Seminar

Måler vi produktiviteten riktig? Betydningen av tilgang og avgang av arbeidskraft for det målte fallet i produktivitetsvekst i Norge etter 2005

Foredragsholder
Thomas Von Brasch, SSB
Dato
8. oktober 2015
Når
11:45 - 12:45
Hvor
SSB, Anders Kiærs Auditorium, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
16. september 2015

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning. Seminaret arrangeres av forskningsavdelingen i SSB.

Praktisk informasjon

Servering av boller og kaffe fra kl. 11:30.