146114
146114
omssb
2013-10-30T09:20:00.000Z
no

Seminar

Local Labor Markets and Earnings of Refugee Immigrants

Foredragsholder
Anna Godøy (Frischsenteret)
Dato
19. november 2013
Når
11:45 - 12:45
Hvor
Kongensg. 6, møterom 7M3
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
18. november 2013

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning.

Praktisk informasjon

Servering av kaffe og baguetter fra kl. 11.30