140280
140280
omssb
2013-09-24T12:20:00.000Z
no

Seminar

Introducing Banks, Debt and Money into Macroeconomics

Foredragsholder
Steve Keen
Dato
3. oktober 2013
Når
12:00 - 13:00
Hvor
Kongensgt. 6, Auditoriet

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning.

Praktisk informasjon

Servering av kaffe og boller fra kl. 11:30