170273
170273
omssb
2014-03-31T09:51:00.000Z
no

Seminar

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014 – endelig rapport fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU)

Foredragsholder
Ådne Cappelen, SSB
Dato
3. april 2014
Når
11:45 - 12:45
Hvor
SSB, Anders Kiærs Auditorium, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til AUW@ssb.no
Påmeldingsfrist
2. april 2014

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning.

Praktisk informasjon

Servering av kaffe og boller fra kl. 11.30