177508
177508
omssb
2014-05-15T09:40:00.000Z
no

Seminar

Framskrivning av dødelighet – modellering, forutsetninger og noen tentative resultater

Foredragsholder
Dinh Quang Pham og Astri Syse
Dato
26. juni 2014
Når
11:45 - 12:45
Hvor
SSB, Anders Kiærs Auditorium, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
25. juni 2014

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning.

Praktisk informasjon

Servering av kaffe og boller fra  kl. 11:30