392917
392917
omssb
2019-07-23T10:07:00.000Z
no

Kurs

Finn tallene

Foredragsholder
Aleksander Hagen
Dato
18. oktober 2019
Når
10:00 - 12:00
Hvor
SSB Oslo, Møterom utdanning (PC-rom)
Påmeldingsfrist
16. oktober 2019

Innhold

  • Statistisk sentralbyrå som institusjon og statistikkprodusent
  • Oppbygning av nettsidene, SSB.no
  • SSBs ulike typer av publikasjoner
  • Bruk av statistikkbanken
  • Praktisk oppgaveløsning

NB! KOSTRA presenteres i eget kurs og inngår ikke i «Finn tallene».

Påmelding

Skjema for påmelding

Praktisk informasjon

Kuset er gratis.