222820
222820
omssb
2015-03-26T13:13:00.000Z
no

Seminar

Do Dividend Taxes Affect Corporate Investment?

Foredragsholder
Martin Jakob
Dato
9. april 2015
Når
11:45 - 12:45
Hvor
SSB, Anders Kiærs Auditorium, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
8. april 2015

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning. Seminaret arrangeres av forskningsavdelingen i SSB.

Praktisk informasjon

Servering av kaffe og boller fra kl. 11:30