240706
240706
omssb
2015-09-22T14:48:00.000Z
no

Seminar

De sysselsatte i petroleumssektoren – hvem er de, hvor kommer de fra, hvor går de?

Foredragsholder
Bernt Bratsberg, Frisch-senteret
Dato
27. oktober 2015
Når
11:15 - 12:30
Hvor
SSB, Anders Kiærs auditorium, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
26. oktober 2015

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning. Seminaret arrangeres av forskningsavdelingen i SSB.

Praktisk informasjon

Servering av baguetter og kaffe fra kl. 11:00