224871
224871
omssb
2015-04-20T10:52:00.000Z
no

Seminar

CO2-utslipp i samband med norsk olje- og gassproduksjon

Foredragsholder
Terje Skjerpen, SSB
Dato
28. mai 2015
Når
11:45 - 12:45
Hvor
SSB, Anders Kiærs Auditorium, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
27. mai 2015

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning. Seminaret arrangeres av forskningsavdelingen i SSB.

Praktisk informasjon

Servering av boller og kaffe fra kl. 11:30