148083
148083
omssb
2013-11-11T14:42:00.000Z
no

Seminar

Causal effects of mathematics

Foredragsholder
Ole Nyhus (NTNU)
Dato
12. november 2013
Når
11:45 - 12:45
Hvor
Kongensg. 6, møterom 7M3
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
11. november 2013

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning.

Praktisk informasjon

Servering av kaffe og baguetter fra kl. 11:30