183740
183740
omssb
2014-06-19T09:26:00.000Z
no

Seminar

An Estimated Cost of Living Index based on a Cobb-Douglas Utility Model”

Foredragsholder
Peter Zadrozny
Dato
24. juni 2014
Når
11:45 - 12:45
Hvor
SSB, Møterom Befolkning, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
23. juni 2014

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning.

Praktisk informasjon

Servering av kaffe og baguetter kl. 11:30