283971
283971
omssb
2016-11-09T12:37:00.000Z
no

Kurs for elever i videregående skole

SSB holder kurs for elever i videregående skole. Kurset passer best for elever med programfagene samfunnsøkonomi eller sosiologi/sosialantropologi, samt mediekunnskap. Elevene lærer om SSB og offisiell statistikk og å finne fram til statistikk på ssb.no. I tillegg kan man velge ett av fire faste foredrag innen følgende tema:

  • Arbeidsmarkedet
  • Likestilling
  • Innvandring og integrering
  • Statistikk og mediene

Kurset holdes i hovedsak i SSBs lokaler i Akersveien 26 i Oslo. Skal skolen din ha et større arrangement for flere klasser hvor SSB og statistikk er et relevant innslag, ta kontakt med oss, så ser vi på muligheter for å reise til dere.

Kommunikasjonsavdelingen i SSB holder kursene og de er gratis.

Kurset varer i inntil to skoletimer med en kort pause.

Dato og klokkeslett er avhengig av kapasiteten til kommunikasjonsavdelingen og at vi har ledig møterom. SSB har et auditorium med plass til 100 personer og noen møterom med plass til 30. Kom gjerne med flere klasser samtidig. Lærere bes ta kontakt god tid i forveien.

Kontakt: skole@ssb.no

MER OM KURSET

Kurset har tre moduler, hvor de to første er fast for alle.

Vi starter med en kort presentasjon av SSB, forklarer hva offisiell statistikk er og gir en innføring i grunnleggende statistikkbegreper.

I del to vil elevene få innsikt i hvordan man finner fram til tallene man er ute etter på ssb.no. Vi bruker utvalgte statistikker som eksempler på hvordan man går fram, blant annet statistikk på folkemengde og konsumprisindeksen. Hvilke statistikker vi viser, kan i noe grad tilpasses den enkelte klasse. Vi viser også hvordan bruke faktasidene våre.

Valgfrie foredrag med ulike temaer

I tredje del, som tar 30-40 minutter, holder vi en presentasjon om et tema. Vi tar for oss et statistikkområde og går dypere ned i tallene. Hva slags tall har vi og hvorfor er de viktige? Det er lagt opp til at elevene kan stille spørsmål og diskutere underveis i presentasjonen.

Man kan velge mellom fire ulike temaer:

  1. Arbeid og arbeidsledighet. Vi ser på statistikk for sysselsetting og arbeidsledighet. Hvordan er utviklingen i arbeidsmarkedet generelt? Og hvordan er utviklingen for ulike grupper, som unge mennesker, innvandrere, forskjellen mellom kvinner og menn?
  2. Likestilling. Vi ser på SSBs statistikk på likestilling for kjønn. Hva er likestilling? Hvordan kan vi måle ulikheter mellom kjønn? Hva sier statistikken om likestillingen i Norge?
  3. Innvandring og integrering i Norge. Vi ser på ulik statistikk som viser hvor mange innvandrere det er i Norge og hvordan de blir integrert. Hvor stor andel tar utdanning, hvor mange er i jobb? Hvordan er disse tallene viktig?
  4. Statistikk og mediene. Dette er en presentasjon som passer for elever som tar mediekunnskap. Presentasjonen er basert på et lengre kurs SSB holder for journaliststudenter. Hvordan skal man forstå og bruke fakta til en sak, kampanje eller prosjekt? Hvordan forstå statistikk for en som ikke er statistiker

Kontakt