121771
121771
omssb
2013-06-09T21:00:00.000Z
no

Veiledning i europeisk statistikk

Publikasjoner og statistikkdatabaser utgitt av Eurostat er gratis tilgjengelig på Eurostats hjemmesider . SSBs informasjonstjeneste har en gratis veiledningstjeneste i å finne fram i europeisk statistikk.

Eurostat-statistikken inneholder tall for EU- og EFTA-land. For enkelte områder hvor det er av særlig interesse for EU å sammenligne seg med andre store økonomier blir det også publisert tall for USA, Canada og Japan. For noen områder blir det også publisert statistikk for Middelhavslandene og nye søkerland. 

Veiledningstime i bruk av europeisk statistikk

Det er mulig for enkeltpersoner eller grupper å avtale veiledning i europeisk statistikk. Veiledningen kan tilpasses den enkelte person og gruppes behov og forhåndskunnskaper.

Forespørsel om veiledningstime sendes til SSBs informasjonstjeneste.

Kurs i bruk av europeisk statistikk

Veiledningstjenesten i europeisk statistikk arrangerer kurs i bruk av europeisk statistikk cirka en gang i halvåret..

En kort veiledning i bruk av Eurostat-statistikk

En generell inngang og oversikt over Eurostats statistikker, finner du ved å gå til Arkefanen «Publications» og deretter velger: « Statistics explained»

Statistics Explained-artiklene inneholder en presentasjon av den aktuelle statistikken og lenker til blant annet relaterte ferdigtabeller, publikasjoner og databasetabeller.

En direkte inngang til tabellene, finner du ved å gå til Arkefanen «Data»

 • Velg deretter «Browse statistics by theme» for å åpne emnekartet.
 • Alternativt velg “Statistics A-Z”.

Under hvert emne er statistikken underinndelt i en hierarkisk struktur.

 • Klikk nedover i strukturen for å finne ønsket statistikk.
 • Alternativt bruk Statistics A-Z i venstre spalte for å komme til ønsket statistikk.

Begge fremgangsmåter leder til emnets hjemmeside, som er inndelt i:

 • en midtspalte som introduserer statistikkområdet og
 • innganger i venstre spalte til Main tables , tabeller som inneholder hovedtallene.

Statistikken kan lastes ned som tabell, ulike grafer eller kart. Ikonet 'DEMO' til høyre hjørne av tabellen lenker til en kort og instruktiv video som viser fremgangsmåten for å lage grafer og kart.

 • Database , Eurostats statistikkdatabase. Datasettene er organisert i samme struktur som Main tables og inneholder data så langt tilbake i tid som Eurostat har data for denne statistikken. Databasegrensesnittet har foreløpig ikke funksjonalitet for å lage grafer eller kart.

Uttak fra databasen

I valgt datasett

 • klikk på arkfanen Select data
 • velg verdier for samtlige variable i den nye rekken av arkfaner
 • fjern forhåndsvalgte verdier ved å dobbeltklikke i avkryssningsboksen 'code' øverst for hver variabel. Dette

  sikrer at forhåndsvalgte verdier ikke følger med uttaket - når verdier er valgt for samtlige variable:
 • klikk på Update
 • klikk på arkfane View table
 • ulike tabeller kan vises ved å bruke rullegardinsmuligheten ved siden av variablenavnet. Akser kan endres ved "drag and drop" av variabelnavn. Dette gjøres ved å ta fatt i stjernen foran variabelnavnet og dra den over variabelnavnet en ønsker den valgte variabelen skal bytte plass med

Det er laget instruksjonsdemoer for databasen

Kontakt

Andre nettsteder