118953
118953
omssb
2013-06-06T13:21:00.000Z
no

Statistikkrådets mandat

1. Statistikkrådet er et rådgivende organ for Statistisk sentralbyrå og andre produsenter av offisiell statistikk i Norge.

2. Statistikkrådet skal:

  • Bidra til å samordne produksjon og formidling av offisiell statistikk.
  • Bidra til å etablere krav til offisiell statistikk mht. uavhengighet, kvalitet (relevans og dekning, nøyaktighet, aktualitet og punktlighet, sammenliknbarhet og sammenheng, tilgjengelighet og dokumentasjon), konfidensialitet og (lavest mulig) oppgavebyrde.
  • Fremme samarbeidsformer som bidrar til å oppfylle disse kravene og effektiv statistikkproduksjon.
  • Være et forum for erfaringsutveksling og kompetanseoppbygging og spre gode løsninger for datainnsamling, produksjon og formidling av statistikk, og for dataformidling til forskere. Dette kan bl.a. gjøres ved å arrangere seminarer og kurs.
  • Etter behov bidra til å samordne internasjonalt statistikksamarbeid.

3. Statistikkrådet skal gi innspill til en årlig rapport om offisiell statistikk i Norge.

4. Rådet ledes av administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå og møtes minst en gang i året.

Statistikkrådet erstatter ikke andre samarbeidsfora- og former mellom institusjonene.

Kontakt

Mer på ssb.no