116319
116319
omssb
2013-05-30T13:45:00.000Z
no

Samarbeidsland - hvor arbeider vi?

Statistisk sentralbyrås (SSB) viktigste strategi for kapasitetsbygging er å arbeide langsiktig med søsterorganisasjoner om utvikling av statistikk. Statistisk sentralbyrå er involvert i prosjekter for å bedre grunnlaget for produksjon av statistikk i flere land.

Verdenskart_internasjonal_bistand_aktive2018

 

 

Kirgisistan

Institusjonssamarbeid mellom National Statistical Committee (NSC) og SSB om styrking av NSC og forbedring av det statistiske systemet. Aktivitetene er rettet mot institusjonsbygging på flere plan; IT, kvalitetsarbeid, metadata, prosjektmetode, fysisk sikring av data, opprettelse av landbruksregister, HR og ledelse.

Mosambik

Mer informasjon kommer.

Sudan

Samarbeidet mellom SSB og søsterorganisasjonen Central Bureau of Statistics (CBS) i Sudan/Khartoum har pågått mer og mindre sammenhengende siden folketellingen i 2008. En ny 3-års forlengelse av det institusjonelle samarbeidet startet opp i 2017/18 og er finansiert av vår ambassade i Sudan. Prosjektet omhandler videre utvikling av økonomisk statistikk som grunnlag for oppdatering av nasjonalregnskap og teknisk analysebistand til den nasjonale forbruksundersøkelsen.

Uganda

SSBs arbeid i Uganda er en del av Olje for utvikling programmet og prosjektet ligger under finanspilaren i programmet. SSB sin offisielle partner i prosjektet er Finansdepartementet i Uganda, hvor statistikk-komponenten er delegert til Uganda Bureau of Statistics (UBOS). Hovedmålet med prosjektet er at UBOS i større grad skal settes i stand til å produsere og publisere oljerelatert statistikk.

Rammeavtale med Norad

Ved siden av våre landsamarbeid har SSB også en egen rammeavtale med Norad hvor det på årlig basis avtales norsk støtte til ulike statistikkprosjekter. Samarbeidet har bl.a omfattet bidrag til ulike helsestatistikk-prosjekter i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO).

Kontakt