448938
448938
omssb
2021-03-19T00:00:00.000Z
no

Hvordan lage befolkningsstatistikk?

Revidert veiledning om hvordan man kan lage en publikasjon om befolkningsstatistikk.

Mange land har liten erfaring med å lage og publisere løpende befolkningsstatistikk ved hjelp av data fra registrering av fødsler og dødsfall ( vital events), som ofte er mangelfull. Rett før jul ble det utgitt en revidert veiledning om hvordan man kan lage en publikasjon om befolkningsstatistikk, Production of a Vital Statistics Report: Guide («Folkemengdens bevegelse» på norsk). Den første utgaven ble skrevet av Helge Brunborg og Vibeke Oestreich Nielsen i SSB, og er brukt på en rekke internasjonale kurs og i mange land. Statistisk sentralbyrås arbeid med dette er finansiert av NORAD.

Sammen med veiledningen er det publisert en rapportmal og en rekke regneark med «tabellskall» for å forenkle arbeidet med å lage tabeller, figurer og indikatorer til publikasjonen. I land med mangelfull registrering av fødsler og dødsfall kan en årlig befolkningsstatistikk bidra til å styrke registrerings­systemet.

Veiledningen er utgitt av Vital Strategies, United Nations Economic Commission for Africa, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, og Statistisk sentralbyrå. Vital Strategies har hatt hovedansvaret for revisjonen, som en rekke internasjonale eksperter på feltet har bidratt til.