117781
117781
omssb
2013-06-05T20:00:00.000Z
no

Hvordan arbeider vi med statistikk som bistand?

Utviklingen av statistisk kapasitet omfatter både å utvikle ferdighetene til de som jobber med statistikk i byråene vi samarbeider med, og å utvikle nasjonale statistiske byråer.

Våre arbeidsmetoder varierer mellom ulike prosjekter. Fellesnevneren er læring gjennom arbeid, hvor vi arbeider sammen med partnerinstitusjonen om å oppnå resultater, en tilnærming som både dekker brukernes behov for statistikk og samtidig bygger nasjonal statistisk kapasitet.

Noen av våre verktøy

  • Detaljerte prosjektplaner for å sikre ansvarsfordeling basert på oppdatert prosjektmetodologi
  • Utstasjonert langtidsrådgiver for å sikre koordinering, informasjon og oppfølging.
  • Utfyllende korttidsmisjoner innenfor et institusjonelt rammeverk, fulgt opp av samarbeidsorganisasjonen.
  • Beskrivelse av arbeidet som skal gjøres forberedt av samarbeidsorganisasjonen.
  • Årlige møter med klar struktur og dokumentasjonsstandard.
  • Støtte til institusjonen fra fagspesialister og ledere i Statistisk sentralbyrå.
  • Studieturer for å skape nettverk og gi forståelse for hvordan andre institusjoner fungerer.

Læring på jobben og støtte til utdanning

Læring på jobben er vår viktigste metode for å bygge opp menneskelige ressurser. Samarbeidsprosjektene våre omfatter i tillegg støtte til utdanning. Det inkluderer kurs i statistikk, metode og andre fag.

Etablere bærekraftige systemer

Ved kapasitetsbygging i nasjonale statistikkbyråer legger Statistisk sentralbyrå vekt på å prioritere å etablere bærekraftige systemer for ordinær produksjon, heller enn å støtte en spesiell undersøkelse. Prosjektene våre omfatter normalt assistanse på gjennomgripende emner som statistikk og IT-infrastruktur, statistiske metoder og standarder, utvikling av kvalitet og menneskelige ressurser, formidlingsstrategier, ledelsessystemer og budsjett- og regnskapsprosedyrer.

Kontakt