197456
197456
omssb
2014-09-17T14:26:00.000Z
no

OECDs statistikkarbeid

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) jobber aktivt for å fremme politikk som skal styrke økonomiske og sosiale forhold for mennesker verden over. I denne sammenhengen er statistikk avgjørende, og det jobbes derfor aktivt med å tilrettelegge for god nasjonal statistikk fra både medlemsland og andre samarbeidsland.

OECDs utstrakte bruk og formidling av statistikk til analyse- og utredningsarbeid er en viktig årsak til at organisasjonen jobber tett opp mot nasjonale statistikkbyråer i medlemsland og land med for eksempel sterk handelstilknytning til medlemmene. Som medlem av OECD er Norge via SSB en bidragsyter til dette statistikkarbeidet.

SSB deltar aktivt i Committee on Statistics and Statistical Policy, som består av ledere i medlemslandenes nasjonale statistikkbyråer. Komiteen har et særlig ansvar for å koordinere, og å være pådriver for, innovativt utviklingsarbeid innenfor statistikkområdet.

Store pågående prosjekter i OECD med sterk forankring til statistikk er:

I tillegg er det et kontinuerlig pågående arbeid med utvikling og forbedring av metoder og konsepter innenfor mange statistikkområder.

Kontakt

Andre nettsteder