117261
117261
omssb
2013-06-04T13:46:00.000Z
no

Personprofiler i SSB

Når SSB gjennomfører undersøkelser trekkes det normalt et tilfeldig utvalg personer fra folkeregisteret.

Utvalget bygger på statistikkfaglige kriterier mht kjønn, alder og bosted slik at de som trekkes ut skal være representative for den norske befolkning.

Dersom utvalget i enkeltundersøkelser også bygger på andre typer bakgrunnsopplysninger (eksempelvis utdanning og inntekt) opplyses det om dette i forbindelse med den aktuelle undersøkelsen.