117250
117250
omssb
2013-06-04T13:42:00.000Z
no

Informasjonsbrev i forkant av alle undersøkelser

I forkant av alle undersøkelser hvor SSB henter opplysningene direkte fra den registrerte, vil vi sende ut et informasjonsbrev hvor det redegjøres for undersøkelsen.

Brevet gir informasjon om navnet på undersøkelsen, formålet med undersøkelsen, hvilke tema vi kommer til å spørre om, hvor lenge og hvordan opplysningene skal oppbevares og om opplysningene skal utleveres til andre. Dersom vi skal koble svarene med andre registeropplysninger vi har, skal det opplyses om hva som kobles. Det gis også informasjon om dine rettigheter til å nekte å delta og at du når som helst i intervjuet eller i ettertid kan trekke deg fra undersøkelsen og kreve opplysningene slettet.

Intervju av barn og unge

Dersom vi skal intervjue barn under 15 år, vil all kontakt skje via foresatt. Ved intervju av ungdom 15-17 år kontakter vi personen direkte, men foresatt vil i forkant få eget informasjonsbrev og vil ha mulighet til å nekte deltakelse.

Behandling av personopplysninger for utarbeidelse av offisiell statistikk og forskning/analyse har hjemmel i statistikkloven, og i tilfeller hvor vi henter opplysninger fra andre kilder (typisk andre offentlige forvaltningsorgan) vil den registrerte ikke bli informert om dette.