262997
262997
omssb
2016-04-14T11:15:00.000Z
no

SSBs høringssvar

SSB er jevnlig høringsinstans for diverse offentlige høringer. Alle SSBs høringssvar samt høringsbrev, høringsnotat og høringssvar fra andre høringsinstanser er tilgjengelig på regjeringen.no. Ved å skrive Statistisk sentralbyrå i søkefeltet vil alle høringer hvor SSB har levert høringssvar komme opp.