255000
255000
omssb
2016-02-11T14:38:00.000Z
no

Offisiell statistikk

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og dele offisiell statistikk om det norske samfunnet. Den offisielle statistikken skal ha allmenn interesse og utarbeides på et uavhengig grunnlag.

Offisiell statistikk er et felles gode som tilfredsstiller kvalitetskrav formulert i de europeiske retningslinjene for statistikk (Code of Practice). Dette innebærer blant annet åpenhet om metoder og produksjonsrutiner, og den offisielle statistikken skal bygge på internasjonale og nasjonale statistiske standarder. Den skal ikke kunne brukes til å identifisere enkeltpersoner eller bedrifter.

I tillegg til offisiell statistikk produserer SSB analyser. Andre institusjoner produserer også offisiell statistikk på enkelte områder, men kvalitetskravene er de samme.