116339
116339
omssb
2013-05-30T14:50:00.000Z
no

Rune Gløersen

Stilling
Seksjonssjef
Mobil
450 04 900
E-post
rune.gloersen@ssb.no