289617
289617
omssb
2016-12-29T10:01:00.000Z
no

Lasse Sandberg

Stilling
Fagdirektør
Mobil
409 02 919
E-post
lasse.sandberg@ssb.no

Lasse Sandberg har vært direktør for Avdeling priser, finans- og utenriksstatistikk siden 2017. Han kom fra stillingen som seksjonsleder for arbeidsmarkedsstatistikk. Lasse Sandberg er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet i SSB siden 1988, bortsett fra perioden 2012 til 2016 hvor han var nasjonal ekspert i Eurostat. Lasse Sandberg har også ledet to andre seksjoner i SSB.

Avdeling for priser, finans- og utenriksstatistikk