116325
116325
omssb
2013-05-30T14:03:00.000Z
no

Avdeling for økonomisk statistikk

Avdeling for økonomisk statistikk har ansvar for drift og utvikling av nasjonal- og finansregnskapet, offentlige finanser, prisstatistikk, finansmarkedsstatistikk og utenrikshandelsstatistikk. Avdelingen er også ansvarlig for det internasjonale utviklingssamarbeidet hvor SSB gjennom institusjonelt samarbeid bidrar til utvikling av statistiske systemer og kapasitetsbygging i utviklingsland.

Fagdirektør

Mobil
409 02 919
E-post
lasse.sandberg@ssb.no

Seksjon for nasjonalregnskap (210)

E-post
pal.sletten@ssb.no

Seksjon for finansregnskap (211)

Mobil
975 96 792
E-post
marit.hoel@ssb.no

Seksjon for offentlige finanser (212)

Mobil
414 12 663
E-post
irene.arnesen@ssb.no

Seksjon for finansmarkedsstatistikk (213)

Mobil
452 77 662
E-post
dan.gallefoss@ssb.no

Seksjon for utenrikshandelsstatistikk (214)

Mobil
409 02 362
E-post
espen.kristiansen@ssb.no

Seksjon for internasjonalt utviklingssamarbeid (216)

Mobil
400 20 041
E-post
irene.tuveng@ssb.no

Seksjon for prisstatistikk (240)

Mobil
402 38 063
E-post
randi.johannessen@ssb.no