116325
116325
omssb
2013-05-30T14:03:00.000Z
no

Avdeling for priser, finans- og utenriksstatistikk

Avdeling for priser, finans- og utenriksstatistikk har ansvar for drift og utvikling av prisstatistikk, finansstatistikk og utenrikshandelsstatistikk. Avdelingen er også ansvarlig for det internasjonale utviklingssamarbeidet hvor SSB gjennom institusjonelt samarbeid bidrar til utvikling av statistiske systemer og kapasitetsbygging i utviklingsland. Storparten av avdelingens statistikker inngår i nasjonalregnskapssystemet, og er regulert gjennom EØS-avtalen hvor Norge er forpliktet til å rapportere statistikk i tråd med europeiske retningslinjer.

Fagdirektør

Mobil
409 02 919
E-post
lasse.sandberg@ssb.no

Seksjon for finansregnskap (211)

Mobil
975 96 792
E-post
marit.hoel@ssb.no

Seksjon for offentlige finanser (212)

Mobil
414 12 663
E-post
irene.arnesen@ssb.no

Seksjon for finansmarkedsstatistikk (213)

Mobil
452 77 662
E-post
dan.gallefoss@ssb.no

Seksjon for utenrikshandelsstatistikk (214)

Mobil
409 02 362
E-post
espen.kristiansen@ssb.no

Seksjon for internasjonalt utviklingssamarbeid (216)

Mobil
400 20 041
E-post
irene.tuveng@ssb.no

Seksjon for prisstatistikk (240)

Mobil
402 38 063
E-post
randi.johannessen@ssb.no