116344
116344
omssb
2013-05-30T15:01:00.000Z
no

Torstein Bye

Stilling
Fagdirektør
Mobil
957 69 491
E-post
torstein.arne.bye@ssb.no

Torstein Bye har vært direktør for Avdeling for person- og sosialstatistikk siden 2017. Fra 2008 til 2016 var han direktør for Avdeling for økonomi-, energi- og miljøstatistikk og fra 1997 til 2008 var han forskningssjef i Statistisk sentralbyrå. Torstein Bye er utdannet samfunnsøkonom og har jobbet i SSB siden 1979. Han er professor og foreleser ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og har tidligere jobbet i Finansdepartementet.

Avdeling for person- og sosialstatistikk