116148
116148
omssb
2013-05-29T15:42:00.000Z
no

Avdeling for person- og sosialstatistikk

Avdeling for person- og sosialstatistikk lager løpende statistikk og utvikler ny statistikk. Avdelingen lager analyser innenfor sine områder på oppdrag fra eksterne. Områdene som dekkes er alt fra befolkning, utdanning, inntektsforhold, arbeidsmarked, helse og levekår. Avdelingen arbeider også sammen med forskerne i egen institusjon for å utnytte statistikken til bedre å forstå sammenhengen mellom politikkutforming og endrede rammebetingelser for innbyggerne i Norge. Avdelingen er ansvarlig for utlån av mikrodata til eksterne forskere.

Fagdirektør

Mobil
997 60 267
E-post
ann-kristin.braendvang@ssb.no

Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk (312)

Mobil
950 62 696
E-post
tonje.kober@ssb.no

Seksjon for befolkningsstatistikk (320)

Mobil
409 02 625
E-post
johan.amberg@ssb.no

Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk (330)

Mobil
997 12 245
E-post
arne.jensen@ssb.no

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk (350)

Mobil
40 20 07 72
E-post
Lotte.Thorsen@ssb.no

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk (360)

Mobil
906 10 517
E-post
kjartan.steffensen@ssb.no

Seksjon for mikrodata (380)

E-post
guri.kvesetberget@ssb.no