116148
116148
omssb
2013-05-29T15:42:00.000Z
no

Avdeling for person- og sosialstatistikk

Avdeling for person- og sosialstatistikk lager løpende statistikk og utvikler ny statistikk. Avdelingen lager analyser innenfor sine områder på oppdrag fra eksterne. Områdene som dekkes er alt fra befolkning, utdanning, inntektsforhold, arbeidsmarked, helse og levekår. Avdelingen arbeider også sammen med forskerne i egen institusjon for å utnytte statistikken til bedre å forstå sammenhengen mellom politikkutforming og endrede rammebetingelser for innbyggerne i Norge. Avdelingen er ansvarlig for utlån av mikrodata til eksterne forskere.

Fagdirektør

Telefon
21 09 49 44
Mobil
957 69 491
E-post
torstein.arne.bye@ssb.no

Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk (312)

Telefon
21 09 44 97
Mobil
950 62 696
E-post
tonje.kober@ssb.no

Seksjon for befolkningsstatistikk (320)

Telefon
62 88 52 90
Mobil
450 04 909
E-post
paul.inge.severeide@ssb.no

Seksjon for helsestatistikk (330)

Telefon
21 09 48 59
Mobil
997 60 267
E-post
ann-kristin.braendvang@ssb.no

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk (350)

Telefon
21 09 45 98
Mobil
907 63 928
E-post
elisabeth.ronning@ssb.no

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk (360)

Telefon
62 88 51 53
Mobil
488 96 620
E-post
arvid.olav.lyso@ssb.no

Seksjon for utlån av mikrodata (380)

Telefon
62 88 50 25
Mobil
450 04 914
E-post
elisabetta.vassenden@ssb.no