116349
116349
omssb
2013-05-30T15:10:00.000Z
no

Avdeling for nasjonalregnskap og næringsstatistikk

Avdeling for nasjonalregnskap og næringsstatistikk har ansvaret for å utarbeide nasjonalregnskapet for Norge og har ansvar for næringsstatistikken. De lager statistikk og analyse for næringslivets aktivitet og utvikling, eierskap, regnskap, forskning og utvikling (FoU) og innovasjon, bruk av IKT, samferdsel, reiseliv, bolig og eiendom, varehandel, produksjon og forbruk av energi og om naturressurser og miljø.

Fagdirektør

Mobil
936 84 694
E-post
lise.dalen.mcmahon@ssb.no

Seksjon for nasjonalregnskap (413)

Mobil
450 04 959
E-post
ann.lisbet.brathaug@ssb.no

Seksjon for næringslivets utvikling (421)

Mobil
409 02 504
E-post
erik.fjarli@ssb.no

Seksjon for næringslivets konjunkturer (422)

Mobil
93863332
E-post
jan.henrik.wang

Seksjon for næringslivets strukturer (423)

Mobil
480 49 611
E-post
jakob.kalko@ssb.no

Seksjon for regnskapsstatistikk og Vof (424)

Mobil
905 90 937
E-post
camilla.torp@ssb.no

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk (425)

Mobil
474 56 597
E-post
peder.naes@ssb.no

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk (426)

Mobil
932 47 568
E-post
dagfinn.sve@ssb.no