116349
116349
omssb
2013-05-30T15:10:00.000Z
no

Avdeling for nærings- og miljøstatistikk

Avdeling for nærings- og miljøstatistikk har ansvaret for å utarbeide statistikk og analyse om næringslivets aktivitet og utvikling, eierskap, regnskap, forskning og utvikling (FoU) og innovasjon, produksjon og forbruk av energi og om naturressurser og miljø. Avdelingen dekker et bredt spekter av statistikk, fra detaljerte årlige næringsstatistikker til månedlige konjunkturindikatorer. Statistikkene dekker hovedområdene energi og industri, bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel, samferdsel, reiseliv og andre markedsrettede tjenester. Avdelingen har også ansvar for forvaltning og utvikling av Virksomhets- og foretaksregisteret.

Fagdirektør

Telefon
62 88 53 21
Mobil
478 90 499
E-post
per.morten.holt@ssb.no

Seksjon for næringslivets utvikling (421)

Mobil
922 37 997
E-post
erik.fjarli@ssb.no

Seksjon for næringslivets konjunkturer (422)

Mobil
938 63 332
E-post
jan.henrik.wang@ssb.no

Seksjon for næringslivets strukturer (423)

Mobil
480 49 611
E-post
jakob.kalko@ssb.no

Seksjon for regnskapsstatistikk og Vof (424)

Mobil
905 90 937
E-post
camilla.torp@ssb.no

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk (425)

Mobil
474 56 597
E-post
peder.naes@ssb.no

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk (426)

Mobil
932 47 568
E-post
dagfinn.sve@ssb.no