376966
376966
omssb
2019-02-05T12:22:00.000Z
no

Avdeling for metodeutvikling og datainnsamling

Avdelingen har ansvar for tre områder: Metodeutvikling, datainnsamling for spørreundersøkelser og næringsstatistikk, samt operasjonell driftsstøtte. Dette innebærer blant annet utvikling av metoder for kvalitetssikring av statistikken, effektivisering og videreutvikling av datafangstoppgaver og å samle driftsoppgaver med formål om å frigjøre tid til mer analyse i SSB.

Fagdirektør

Mobil
488 96 620
E-post
arvid.olav.lyso@ssb.no

Seksjon for metoder (811)

Mobil
41 62 86 02
E-post
Xeni.Dimakos@ssb.no

Seksjon for næringslivsundersøkelser (821)

Mobil
932 47 849
E-post
roger.jensen@ssb.no

Seksjon for operasjonell forretningsstøtte (831)

Mobil
930 43 691
E-post
ingunn.ottersen@ssb.no

Seksjon for personundersøkelser (851)

Mobil
922 66 781
E-post
bengt.oscar.lagerstrom@ssb.no