290085
290085
omssb
2017-01-05T10:26:00.000Z
no

Internasjonalt sekretariat

Internasjonalt sekretariat koordinerer og følger opp Statistisk sentralbyrås samarbeid med internasjonale organisasjoner som EU, OECD og FN. Sekretariatet koordinerer også arbeidet med offisiell statistikk i Norge gjennom Statistikkrådet.

Internasjonalt sekretariat

Mobil
945 06 824
E-post
richard.ragnarson@ssb.no