116328
116328
omssb
2013-05-30T14:10:00.000Z
no

Forskningsavdelingen

Forskningen i Statistisk sentralbyrå skal bidra til ny kunnskap om økonomisk atferd og økonomiske virkninger av blant annet politiske tiltak. Kunnskapen skal bidra til forskersamfunnet, til en kvalitativt bedre statistikk, og den skal gi analyseverktøy og resultater til bruk for offentlige organer og allmennheten. Forskningsvirksomhet skal være en kilde til faktisk kunnskap, den skal omfatte utvikling av analyseverktøy for samfunnsplanlegging og skal omfatte analyse av Statistisk sentralbyrås statistikk.

Forskningsdirektør

Mobil
986 22 835
E-post
linda.nostbakken@ssb.no

Gruppe for offentlig økonomi og befolkning (510)

Mobil
409 02 503
E-post
marte.ronning@ssb.no

Gruppe for miljø-, ressurs- og innovasjonsøkonomi (520)

Mobil
950 45 115
E-post
cathrine.hagem@ssb.no

Gruppe for makroøkonomi (530)

Mobil
938 98 524
E-post
thomas.vonbrasch@ssb.no

Gruppe for arbeidsmarked og skatt (550)

Mobil
409 02 502
E-post
Ola.Vestad@ssb.no