På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-19.00 lørdag 15. desember. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

116328
116328
omssb
2013-05-30T14:10:00.000Z
no

Forskningsavdelingen

Forskningen i Statistisk sentralbyrå skal bidra til ny kunnskap om økonomisk atferd og økonomiske virkninger av blant annet politiske tiltak. Kunnskapen skal bidra til forskersamfunnet, til en kvalitativt bedre statistikk, og den skal gi analyseverktøy og resultater til bruk for offentlige organer og allmennheten. Forskningsvirksomhet skal være en kilde til faktisk kunnskap, den skal omfatte utvikling av analyseverktøy for samfunnsplanlegging og skal omfatte analyse av Statistisk sentralbyrås statistikk.

Forskningsdirektør

Mobil
996 21 755
E-post
brita.bye@ssb.no

Gruppe for offentlig økonomi og befolkningsmodeller (510)

Mobil
409 02 503
E-post
marte.ronning@ssb.no

Gruppe for energi- og miljøøkonomi (520)

Mobil
958 67 999
E-post
taran.faehn@ssb.no

Gruppe for makroøkonomi (530)

Mobil
977 28 419
E-post
andreas.fagereng@ssb.no

Gruppe for mikroøkonomi (550)

Mobil
412 70 978
E-post
jorgen.modalsli@ssb.no

Gruppe for demografi og levekår (590)

Mobil
409 02 531
E-post
kenneth.aarskaug.wiik@ssb.no