330744
330744
omssb
2017-11-23T08:23:00.000Z
no

Birger Vikøren (konstituert)

Stilling
Administrerende direktør (konstituert)

Vikøren kom til SSB fra stillingen som stabsdirektør i Norges Bank. Han har tidligere vært direktør i avdeling for pengepolitikk og nestleder i avdeling for finansiell stabilitet samme sted, samt administrerende direktør i Statens finansfond.

Vikøren har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (1986) hvor han også tok doktorgrad i samfunnsøkonomi (1994).