123118
123118
omssb
2013-06-13T10:29:00.000Z
no

Nyheter om SSB

 • Øystein Olsen til Norges Bank

  Publisert:

  I dag ble Øystein Olsen utnevnt til stillingen som sentralbanksjef. Olsen tar over stillingen fra nyttår. - Jeg er selvfølgelig glad, men samtidig er det vemodig å forlate SSB, sier Olsen.

 • Statistikk – et internasjonalt språk

  Publisert:

  Statistikk er et internasjonalt språk, og jeg gleder meg over det internasjonale statistikksamarbeidet som øker i omfang og betydning, sier administrerende direktør i SSB, Øystein Olsen i anledning markeringen av verdens statistikkdag den 20. oktober.

 • SSB skårer høyt på informasjon og åpenhet

  Publisert:

  60 prosent av befolkningen oppgir å ha et godt totalinntrykk av Statistisk sentralbyrå, viser Synovates siste undersøkelse om hvilket inntrykk folk har av i alt 83 norske etater. Dette er omtrent samme andel som tidligere år. Gjennomsnittsscoren for alle etater var 44 prosent.

 • Offisiell statistikk om livskvalitet og bærekraftig utvikling

  Publisert:

  I 2009 la Stiglitzkommisjonen (Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress) fram rapporten om indikatorer som bør brukes for å få et mest mulig dekkende bilde av samfunnsutviklingen. Kommisjonens mandat var å vurdere eksisterende mål på økonomisk utvikling og disses relevans for samfunnets velferd samt økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Tidligere nobelprisvinner i økonomi Joseph Stiglitz ledet kommisjonen, som ellers besto av en rekke fremtredende økonomer og samfunnsforskere.

 • Statistikk som nasjonal identitet

  Publisert:

  SSB har vært med på å utforme vår nasjonale bevissthet gjennom 135 år, sier assisterende direktør i SSB, Olav Ljones. I dette intervjuet forteller han om hvor norsk statistikk befinner seg før, i framtiden og akkurat nå.

 • Torbjørn Hægeland ble ny forskningsdirektør

  Publisert:

  1. januar 2010 ble Torbjørn Hægeland  ny forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå.

 • Masteroppgave om FNs tusenårsmål

  Publisert:

  Seksjon for internasjonalt utviklingssamarbeid i Statistisk sentralbyrå (SSB) inviterte studenter til å skrive masteroppgave om utviklingen for FNs tusenårsmål - går verden rett vei?

 • Datamaskiner i statistikkens tjeneste

  Publisert:

  Svein Nordbotten, som førte an i bruk av datamaskiner og utnytting av dem for registerbasert statistikk i Statistisk sentralbyrå, rundet 80 år 31. desember 2008. Nordbotten var sosialøkonom og arbeidet i Statistisk sentralbyrå i årene 1952-1971, hvor han gjorde en rask karriere. Nordbotten forlot byrået i 1972 da han ble utnevnt til professor i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

 • Ny innvandrergruppering

  Publisert:

  SSB har innført ny standard for gruppering av personer med innvandringsbakgrunn. Fra nå brukes betegnelsene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Begrepene vestlig og ikke-vestlig blir erstattet av verdensdelene.

Mer på ssb.no