123118
123118
omssb
2013-06-13T10:29:00.000Z
no

Nyheter om SSB

 • SSB Oslo flyttet 14. februar

  Etter 20 år i Kongens gate 6 flytter SSB i Oslo til nyrestaurerte lokaler i Akersveien 26. Vi holdt derfor stengt mellom klokka 12.00 og 16.00 fredag, med noen unntak.

 • Husk å søke fondsmidler innen 7. mars

  7. mars 2014 er søknadsfristen for Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond, tilknyttet Statistisk sentralbyrå. Fondet har som formål å fremme økonomisk forskning.

 • A-ordningen – én datakilde for tre etater

  Publisert:

  NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå samordner rapporteringen for arbeidsgivere og andre opplysningspliktige fra 1. januar 2015. Forenkling og reduksjon av oppgavebyrde er i fokus.

 • Administrerende direktør talte på NHOs årskonferanse

  Publisert:

  Administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, Hans Henrik Scheel, talte på NHO-konferansen 8. januar 2014 om unge menneskers vei fra grunnskole til arbeidslivet og betydningen av enkeltes valg for samfunnet som helhet.

 • Over 138 000 intervjuer i 2013

  Publisert:

  I løpet av fjoråret foretok Statistisk sentralbyrå 138 077 intervjuer med privatpersoner i Norge. Ut av dette ble det produsert viktig statistikk for det norske samfunnet, blant annet om arbeidsledighet.

 • Scheel leder nytt skatteutvalg

  Publisert:

  Administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, Hans Henrik Scheel, ble fredag 15. mars utnevnt i statsråd til leder for et nytt skatteutvalg. Utvalget skal vurdere om beskatningen av norske selskap er godt nok tilpasset den internasjonale utviklingen.

 • Forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a-opplysningsloven ute på høring

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har samarbeidet med Skattedirektoratet og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om forslag til forskrift om arbeidsgivers innrapportering til et nytt felles register over ansettelses- og inntektsforhold med mer. Registeret er ment å erstatte etatsvise innsamlinger av tilsvarende data. Skattedirektoratet har sendt forslaget ut på høring, med svarfrist 4. juni 2013.

 • Vi lanserer nye nettsider 1. mars

  Publisert:

  1. mars blir SSBs nye nettsider lansert. Det gamle nettstedet du er på nå, ble laget egenhendig av våre ansatte i 1995. Tiden er derfor inne for en modernisering.

 • Nye direktører i SSB

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrå har i høst ansatt tre nye direktører

 • Forslag til ordningen EDAG ute på høring

  Publisert:

  SSB har samarbeidet med Skattedirektoratet, NAV og Brønnøysundregistrene om et forslag til ordningen EDAG (Elektronisk dialog med arbeidsgivere). Finansdepartementet har sendt forslaget ut på høring, med svarfrist 4. juni.

Mer på ssb.no