123118
123118
omssb
2013-06-13T10:29:00.000Z
no

Nyheter om SSB

 • A-ordningen – én datakilde for tre etater

  Publisert:

  NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå samordner rapporteringen for arbeidsgivere og andre opplysningspliktige fra 1. januar 2015. Forenkling og reduksjon av oppgavebyrde er i fokus.

 • Administrerende direktør talte på NHOs årskonferanse

  Publisert:

  Administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, Hans Henrik Scheel, talte på NHO-konferansen 8. januar 2014 om unge menneskers vei fra grunnskole til arbeidslivet og betydningen av enkeltes valg for samfunnet som helhet.

 • Over 138 000 intervjuer i 2013

  Publisert:

  I løpet av fjoråret foretok Statistisk sentralbyrå 138 077 intervjuer med privatpersoner i Norge. Ut av dette ble det produsert viktig statistikk for det norske samfunnet, blant annet om arbeidsledighet.

 • Scheel leder nytt skatteutvalg

  Publisert:

  Administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, Hans Henrik Scheel, ble fredag 15. mars utnevnt i statsråd til leder for et nytt skatteutvalg. Utvalget skal vurdere om beskatningen av norske selskap er godt nok tilpasset den internasjonale utviklingen.

 • Forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a-opplysningsloven ute på høring

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har samarbeidet med Skattedirektoratet og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om forslag til forskrift om arbeidsgivers innrapportering til et nytt felles register over ansettelses- og inntektsforhold med mer. Registeret er ment å erstatte etatsvise innsamlinger av tilsvarende data. Skattedirektoratet har sendt forslaget ut på høring, med svarfrist 4. juni 2013.

 • Vi lanserer nye nettsider 1. mars

  Publisert:

  1. mars blir SSBs nye nettsider lansert. Det gamle nettstedet du er på nå, ble laget egenhendig av våre ansatte i 1995. Tiden er derfor inne for en modernisering.

 • Nye direktører i SSB

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrå har i høst ansatt tre nye direktører

 • Forslag til ordningen EDAG ute på høring

  Publisert:

  SSB har samarbeidet med Skattedirektoratet, NAV og Brønnøysundregistrene om et forslag til ordningen EDAG (Elektronisk dialog med arbeidsgivere). Finansdepartementet har sendt forslaget ut på høring, med svarfrist 4. juni.

 • Øystein Olsen til Norges Bank

  Publisert:

  I dag ble Øystein Olsen utnevnt til stillingen som sentralbanksjef. Olsen tar over stillingen fra nyttår. - Jeg er selvfølgelig glad, men samtidig er det vemodig å forlate SSB, sier Olsen.

 • Statistikk – et internasjonalt språk

  Publisert:

  Statistikk er et internasjonalt språk, og jeg gleder meg over det internasjonale statistikksamarbeidet som øker i omfang og betydning, sier administrerende direktør i SSB, Øystein Olsen i anledning markeringen av verdens statistikkdag den 20. oktober.

Mer på ssb.no