123118
123118
omssb
2013-06-13T10:29:00.000Z
no

Nyheter om SSB

 • Census hub: Sammenlignbare og pålitelige tall for Europa

  Publisert:

  Ønsker du å finne informasjon om befolkningen og boligene i din by, din region, land eller i flere land? Hvor mange eneforsørgere er det i ditt område, hvor mange er født i utlandet og hvordan er dette sammenlignet med andre deler av Europa?

 • Befolkningens historie fortalt gjennom en eneste tabell

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrås bidrag til grunnlovsjubileet er en historisk gjennomgang av Norges befolkning sett gjennom en enkelt, men omfangsrik befolkningstabell. Med sin bok gir Espen Søbye et oversiktsbilde av den norske befolkningen gjennom tidene.

 • Feil i beregninger om skattelette

  Det ble en feil i en beregning SSB gjorde om effekter av skatteendringene som er foreslått i statsbudsjettet. Vi kom først fram til at de rikeste fem prosentene av befolkningen får 55 prosent av skattekuttene, mens det riktige skal være 49 prosent.

 • Statistisk sentralbyrå på Arendalsuka

  Publisert:

  Kom og bli kjent med Statistisk sentralbyrå (SSB) og statistikken vår under Arendalsuka fra tirsdag til fredag.

 • Utvidelse av a-opplysningslovens virkeområde ute på høring

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har samarbeidet med Skattedirektoratet og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om å utvide a-opplysningslovens virkeområde til å omfatte Svalbard, Jan Mayen og bilandene. Skattedirektoratet har sendt forslaget ut på høring, med svarfrist 2. juni 2014.

 • FNs generalforsamling gir tilslutning til resolusjonen om prinsipper for offisiell statistikk

  Publisert:

  29. januar 2014 kan sies å være en merkedag for statistikkprodusenter verden over, da ga FNs generalforsamling sin tilslutning til de ti fundamentale prinsippene for offisiell statistikk.

 • Rapporten «Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i grunnskolen» oppdatert

  Publisert:

  Rapporten «Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i grunnskolen. En analyse av karakterdata og resultater fra nasjonale prøver i 2012» ble publisert 23. desember 2013, og er nå oppdatert med utdypet informasjon om metode.

 • Data fra Den europeiske samfunnsundersøkelsen tilgjengelig

  Statistisk sentralbyrå har hatt ansvaret for datainnsamlingen i Norge til Den europeiske samfunnsundersøkelsen (European Social Survey) siden oppstarten i 2002. Data kan lastes ned fra European Social Surveys datanettsted.

 • SSB Oslo flyttet 14. februar

  Etter 20 år i Kongens gate 6 flytter SSB i Oslo til nyrestaurerte lokaler i Akersveien 26. Vi holdt derfor stengt mellom klokka 12.00 og 16.00 fredag, med noen unntak.

 • Husk å søke fondsmidler innen 7. mars

  7. mars 2014 er søknadsfristen for Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond, tilknyttet Statistisk sentralbyrå. Fondet har som formål å fremme økonomisk forskning.

Mer på ssb.no