123118
123118
omssb
2013-06-13T10:29:00.000Z
no

Nyheter om SSB

 • Ros med forbedringspunkter til SSB

  Publisert:

  SSB oppfyller i stor grad kravene i de europeiske retningslinjene for statistikk. På enkelte områder vurderes vi som innovative, på andre er det forbedringspotensialer. Det framgår av rapportene utarbeidet av europeiske eksperter fra en såkalt Peer Review av SSB i 2014.

 • Kortere ventetid på utlån av mikrodata fra SSB

  Publisert:

  Fagdirektør for Avdeling for Personstatistikk i SSB, Elisabeth Nørgaard, skriver i Forskerforum om SSBs omlegging av tjenesten for utlån av mikrodata til forskning. Omleggingen har gitt positive resultater. Oppdragskøene har gått kraftig ned og nå begynner prisene også å gå nedover.

 • Torbjørn Hægeland midlertidig SSB-sjef

  Publisert:

  Torbjørn Hægeland er midlertidig tilsatt som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå fra og med 19. januar.

 • Takk til de 130 000 som ble intervjuet i 2014!

  Publisert:

  I løpet av fjoråret foretok Statistisk sentralbyrå 129 450 intervjuer med privatpersoner i Norge. Ut av dette ble det produsert viktig statistikk for det norske samfunnet, blant annet om arbeidsledighet.

 • Census hub: Sammenlignbare og pålitelige tall for Europa

  Publisert:

  Ønsker du å finne informasjon om befolkningen og boligene i din by, din region, land eller i flere land? Hvor mange eneforsørgere er det i ditt område, hvor mange er født i utlandet og hvordan er dette sammenlignet med andre deler av Europa?

 • Befolkningens historie fortalt gjennom en eneste tabell

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrås bidrag til grunnlovsjubileet er en historisk gjennomgang av Norges befolkning sett gjennom en enkelt, men omfangsrik befolkningstabell. Med sin bok gir Espen Søbye et oversiktsbilde av den norske befolkningen gjennom tidene.

 • Feil i beregninger om skattelette

  Det ble en feil i en beregning SSB gjorde om effekter av skatteendringene som er foreslått i statsbudsjettet. Vi kom først fram til at de rikeste fem prosentene av befolkningen får 55 prosent av skattekuttene, mens det riktige skal være 49 prosent.

 • Statistisk sentralbyrå på Arendalsuka

  Publisert:

  Kom og bli kjent med Statistisk sentralbyrå (SSB) og statistikken vår under Arendalsuka fra tirsdag til fredag.

 • Utvidelse av a-opplysningslovens virkeområde ute på høring

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har samarbeidet med Skattedirektoratet og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om å utvide a-opplysningslovens virkeområde til å omfatte Svalbard, Jan Mayen og bilandene. Skattedirektoratet har sendt forslaget ut på høring, med svarfrist 2. juni 2014.

 • FNs generalforsamling gir tilslutning til resolusjonen om prinsipper for offisiell statistikk

  Publisert:

  29. januar 2014 kan sies å være en merkedag for statistikkprodusenter verden over, da ga FNs generalforsamling sin tilslutning til de ti fundamentale prinsippene for offisiell statistikk.

Mer på ssb.no