123118
123118
omssb
2013-06-13T10:29:00.000Z
no

Nyheter om SSB

 • Statistisk sentralbyrå på Arendalsuka

  Publisert:

  Kom og bli kjent med Statistisk sentralbyrå (SSB) og statistikken vår under Arendalsuka fra tirsdag til fredag.

 • Utvidelse av a-opplysningslovens virkeområde ute på høring

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har samarbeidet med Skattedirektoratet og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om å utvide a-opplysningslovens virkeområde til å omfatte Svalbard, Jan Mayen og bilandene. Skattedirektoratet har sendt forslaget ut på høring, med svarfrist 2. juni 2014.

 • FNs generalforsamling gir tilslutning til resolusjonen om prinsipper for offisiell statistikk

  Publisert:

  29. januar 2014 kan sies å være en merkedag for statistikkprodusenter verden over, da ga FNs generalforsamling sin tilslutning til de ti fundamentale prinsippene for offisiell statistikk.

 • Rapporten «Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i grunnskolen» oppdatert

  Publisert:

  Rapporten «Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i grunnskolen. En analyse av karakterdata og resultater fra nasjonale prøver i 2012» ble publisert 23. desember 2013, og er nå oppdatert med utdypet informasjon om metode.

 • Data fra Den europeiske samfunnsundersøkelsen tilgjengelig

  Statistisk sentralbyrå har hatt ansvaret for datainnsamlingen i Norge til Den europeiske samfunnsundersøkelsen (European Social Survey) siden oppstarten i 2002. Data kan lastes ned fra European Social Surveys datanettsted.

 • SSB Oslo flyttet 14. februar

  Etter 20 år i Kongens gate 6 flytter SSB i Oslo til nyrestaurerte lokaler i Akersveien 26. Vi holdt derfor stengt mellom klokka 12.00 og 16.00 fredag, med noen unntak.

 • Husk å søke fondsmidler innen 7. mars

  7. mars 2014 er søknadsfristen for Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond, tilknyttet Statistisk sentralbyrå. Fondet har som formål å fremme økonomisk forskning.

 • A-ordningen – én datakilde for tre etater

  Publisert:

  NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå samordner rapporteringen for arbeidsgivere og andre opplysningspliktige fra 1. januar 2015. Forenkling og reduksjon av oppgavebyrde er i fokus.

 • Administrerende direktør talte på NHOs årskonferanse

  Publisert:

  Administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, Hans Henrik Scheel, talte på NHO-konferansen 8. januar 2014 om unge menneskers vei fra grunnskole til arbeidslivet og betydningen av enkeltes valg for samfunnet som helhet.

 • Over 138 000 intervjuer i 2013

  Publisert:

  I løpet av fjoråret foretok Statistisk sentralbyrå 138 077 intervjuer med privatpersoner i Norge. Ut av dette ble det produsert viktig statistikk for det norske samfunnet, blant annet om arbeidsledighet.

Mer på ssb.no