123118
123118
omssb
2013-06-13T10:29:00.000Z
no

Nyheter om SSB

 • Raskere å hente ut tallene du trenger

  Statistikkbanken får nytt utseende og flere muligheter.

 • Avviser politiske føringer på forskningen

  Administrerende direktør Christine Meyer vil bestemt avvise at SSBs ledelse legger politiske føringer på forskningen.

 • Endringer i Forskningsavdelingen

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrå har satt i gang omfattende endringer for at SSB framover skal kunne oppfylle samfunnsoppdraget bedre og stå bedre rustet til å møte framtiden. En av disse endringene er en omorganisering av forskningsavdelingen.

 • SSB på #hack4no

  For femte år på rad arrangeres hackathonet #hack4no med åpne offentlige data. SSB er samarbeidspartner, sammen en rekke andre statlige etater. Her er 4 korte videoer.

 • Bruk av SSBs tall til faktasjekking

  Publisert:

     

   

 • Klassifikasjoner og kodelister (Klass)

  Publisert:

  SSB har et nytt system for standard klassifikasjoner og kodelister, kalt Klass.

 • De mest brukte tallene for din kommune samlet på en side

  I dag lanseres Kommunefakta med en egen profilside for hver av landets 428 kommuner. Her får du de mest brukte SSB-tallene om blant annet befolkning, utdannelse og kommuneøkonomi for din kommune.

 • Utvalg skal vurdere statistikkloven

  Publisert:

  Finansdepartementet setter i dag ned et utvalg som skal vurdere statistikkloven og Statistisk sentralbyrås (SSB) virksomhet. Utvalget ledes av professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik M. von der Fehr.

 • SSB justerer publiseringstidspunktet til kl. 08.00

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrå vil endre publiseringstidspunktet for all statistikk til kl. 08. Dette er en justering av tidligere annonsert nytt publiseringstidspunkt kl. 07. Endringen trer i kraft 23. september.

 • SSB på Arendalsuka

  Under Arendalsuka 15.–20. august deltar SSB med flere frokostseminarer og et eget arrangement for ungdom.

Mer på ssb.no