123118
123118
omssb
2013-06-13T10:29:00.000Z
no

Nyheter om SSB

 • Forslag til nytt nasjonalt statistikkprogram

  Finansdepartementet har lagt forslaget til nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023 ut på offentlig høring. Statistikkprogrammet vil inneholde en helhetlig oversikt og rammer for den offisielle statistikken i Norge.

 • Produksjon av offisiell statistikk under koronakrisen

  Tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset har innvirkning også på statistikkproduksjonen i Norge. I Statistisk sentralbyrå blir det gjort en rekke tiltak for å beskytte de ansatte samtidig som vi opprettholder  produksjonen av statistikk.

 • Ingen prognoser fra SSB

  SSB har besluttet å avlyse dagens pressekonferanse og publisering av prognoser for norsk og internasjonal økonomi. Årsaken er den stadig økende usikkerheten knyttet til spredningen av koronaviruset, og konsekvensene tiltakene mot spredningen har for økonomien både i verden og Norge.

 • Seminar om arbeidsmarkedet ved Statsministerens kontor

  Mandag 25. november holder forsker Thomas von Brasch og seksjonssjef for arbeidsmarked og lønnsstatistikk Tonje Køber en presentasjon for en gruppe fra Arbeids- og sosialdepartementet og Statsministerens kontor. Presentasjonen handler om utviklingen i sysselsettingsandelen og statistikk på arbeidsmarkedet.

 • Se SSB legge fram sine økonomiske prognoser

  Torsdag 5. desember legger Statistisk sentralbyrå fram sine økonomiske prognoser fram mot 2022. Se pressekonferansen her.

 • Den europeiske statistikkonkurransen 2020

  Publisert:

  Den europeiske statistikkonkurransen for 2020 har startet! Skoleelever på ungdomstrinnet og videregående nivå fra sytten land vil delta, først på nasjonalt nivå og deretter på europeisk nivå, i denne konkurransen i kunnskap om statistikk.

 • Se SSB legge fram sine økonomiske prognoser torsdag 5. september 2019

  Torsdag 5. september legger Statistisk sentralbyrå fram sine økonomiske prognoser fram mot 2022. Se pressekonferansen her.

 • Statistisk sentralbyrå ønsker ny statistikklov velkommen

  - Forslaget tydeliggjør SSBs faglige uavhengighet i tråd med internasjonale retningslinjer for offisiell statistikk. Lovforslaget legger et godt grunnlag for videre utvikling av offisiell statistikk i Norge, sier administrerende direktør Geir Axelsen i Statistisk sentralbyrå.

 • SSBs styre ønsker velkommen stortingsproposisjonen om ny statistikklov

  - Samfunnet har vært igjennom store endringer siden nåværende lov ble vedtatt for 30 år siden, og den nye loven har tatt disse endringene innover seg, uttaler styreleder i Statistisk sentralbyrå Morten Reymert.

 • Microdata.no norgesmester i personvern

  Publisert:

  Microdata.no var applikasjonen med Norges beste innebygde personvern i 2018. Mandag ble den nye forskningstjenesten fra NSD og SSB kåret til vinner i Datatilsynets årlige konkurranse «Innebygd personvern i praksis».

Mer på ssb.no