115648
115648
omssb
2010-11-17T10:00:00.000Z
no

SSB skårer høyt på informasjon og åpenhet

Publisert:

60 prosent av befolkningen oppgir å ha et godt totalinntrykk av Statistisk sentralbyrå, viser Synovates siste undersøkelse om hvilket inntrykk folk har av i alt 83 norske etater. Dette er omtrent samme andel som tidligere år. Gjennomsnittsscoren for alle etater var 44 prosent.

Totalinntrykket gir SSB en nittendeplass på årets rangering; 60 prosent sier at de har et ”meget godt” eller ”ganske godt” inntrykk av Statistisk sentralbyrå. Foran SSB ligger blant annet Meteorologisk institutt, Forbrukerombudet, KRIPOS, Forbrukerrådet og ØKOKRIM. Det er svært få (bare 3 prosent) som sier de har et ”litt” eller ”meget dårlig” totalinntrykk av SSB. En relativt stor andel av de spurte - 37 prosent - sier at de ikke har noen bestemt oppfatning av SSB ("vet ikke"/"verken eller"/"umulig å svare").

Det er særlig personer med høy inntekt og personer bosatt på Østlandet som sier at de har et godt totalinntrykk av SSB.

Skårer høyt på åpenhet og informasjon

Undersøkelsen kartlegger også folks inntrykk av etatene på områdene samfunnsansvar (19), effektivitet og økonomisk styring (7), kompetanse og fagkunnskap (19), samt åpenhet og informasjon (7). Tallene i parentes viser til SSBs plassering.

Den høye rangeringen på åpenhet og informasjon knyttes av Synovate særlig til informasjonsvirksomheten via ssb.no: ”Statistikken og analysene fra SSB gir offentligheten tilgang til helt nødvendig informasjon om det norske samfunn”.

fig-2010-11-17-01

 

fig-2010-11-17-02

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Synovate i juni/juli/august 2010 og er basert på intervjuer med 1 015 personer 15 år og over.

Kontakt